معنی و ترجمه کلمه مرض جذام به انگلیسی مرض جذام یعنی چه

مرض جذام

leprosy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها