معنی و ترجمه کلمه مرغ طوفان اقیانوس منجمد شمالى به انگلیسی مرغ طوفان اقیانوس منجمد شمالى یعنی چه

مرغ طوفان اقیانوس منجمد شمالى

mallemuck

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها