معنی و ترجمه کلمه مرغ پا کوتاه به انگلیسی مرغ پا کوتاه یعنی چه

مرغ پا کوتاه

grig

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها