معنی و ترجمه کلمه مرموز به انگلیسی مرموز یعنی چه

مرموز

cryptic
exotic
inscrutable
mysterious
orphic
recondite
secretive
shady
unaccountable
unco
weird

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها