معنی و ترجمه کلمه مرکز احساس به انگلیسی مرکز احساس یعنی چه

مرکز احساس

sensorium

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها