معنی و ترجمه کلمه مرکز بازرگانى به انگلیسی مرکز بازرگانى یعنی چه

مرکز بازرگانى

entrepot
mart

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها