معنی و ترجمه کلمه مرکز بانکها و سرمایه داران نیویورک به انگلیسی مرکز بانکها و سرمایه داران نیویورک یعنی چه

مرکز بانکها و سرمایه داران نیویورک

wall street

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها