معنی و ترجمه کلمه مرکز به انگلیسی مرکز یعنی چه

مرکز

center
centre
focus
heart
hub
meddle
middle
seat
station


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها