معنی و ترجمه کلمه مرید به انگلیسی مرید یعنی چه

مرید

devotee
disciple
follwer
sequacious


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها