معنی و ترجمه کلمه مریض مبتلا به ناراحتى عصبى و روانى به انگلیسی مریض مبتلا به ناراحتى عصبى و روانى یعنی چه

مریض مبتلا به ناراحتى عصبى و روانى

psychoneurotic


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها