معنی و ترجمه کلمه مزرعه رعیتى به انگلیسی مزرعه رعیتى یعنی چه

مزرعه رعیتى

homestead

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها