معنی و ترجمه کلمه مزغل یا شکافى که از آنجا توپ و تفنگ را آتش مى کنند به انگلیسی مزغل یا شکافى که از آنجا توپ و تفنگ را آتش مى کنند یعنی چه

مزغل یا شکافى که از آنجا توپ و تفنگ را آتش مى کنند

embrasure

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها