معنی و ترجمه کلمه مزین به پارچه مبلى به انگلیسی مزین به پارچه مبلى یعنی چه

مزین به پارچه مبلى

tapestried


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها