معنی و ترجمه کلمه مسئولیت را قبول کردن به انگلیسی مسئولیت را قبول کردن یعنی چه

مسئولیت را قبول کردن

sponsor

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها