معنی و ترجمه کلمه مساحى به انگلیسی مساحى یعنی چه

مساحى

plumbing
prospect
topography


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها