معنی و ترجمه کلمه مساعى مشترک به انگلیسی مساعى مشترک یعنی چه

مساعى مشترک

joint

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها