معنی و ترجمه کلمه مسافرت کردن از یک مکان به مکان دیگر و توقف کوتاهى در آنجا به انگلیسی مسافرت کردن از یک مکان به مکان دیگر و توقف کوتاهى در آنجا یعنی چه

مسافرت کردن از یک مکان به مکان دیگر و توقف کوتاهى در آنجا

barnstorm

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها