معنی و ترجمه کلمه مسافرخانه به انگلیسی مسافرخانه یعنی چه

مسافرخانه

hospice
hotel
imaret
inn
lodging house

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها