معنی و ترجمه کلمه مسافر پیاده به انگلیسی مسافر پیاده یعنی چه

مسافر پیاده

ganger
wayfarer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها