معنی و ترجمه کلمه مسامحه کار به انگلیسی مسامحه کار یعنی چه

مسامحه کار

conniver
neglectful
negligent
nonchalant

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها