معنی و ترجمه کلمه مستانف علیه به انگلیسی مستانف علیه یعنی چه

مستانف علیه

appellee


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها