معنی و ترجمه کلمه مستبدانه حکومت کردن به انگلیسی مستبدانه حکومت کردن یعنی چه

مستبدانه حکومت کردن

domineer
tyrannize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها