معنی و ترجمه کلمه مستحق به انگلیسی مستحق یعنی چه

مستحق

deserving
just
meritorious
worthful
worthy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها