معنی و ترجمه کلمه مستخدمه به انگلیسی مستخدمه یعنی چه

مستخدمه

abigail
charwoman
hand maid
maidservant

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها