معنی و ترجمه کلمه مستخلص کننده به انگلیسی مستخلص کننده یعنی چه

مستخلص کننده

rescuer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها