معنی و ترجمه کلمه مسترد کردن به انگلیسی مسترد کردن یعنی چه

مسترد کردن

give back


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها