معنی و ترجمه کلمه مستعد جنگ به انگلیسی مستعد جنگ یعنی چه

مستعد جنگ

agonistic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها