معنی و ترجمه کلمه مسخره آمیز به انگلیسی مسخره آمیز یعنی چه

مسخره آمیز

burlesque
droll
farcical
ridiculous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها