معنی و ترجمه کلمه مسدود کردن به انگلیسی مسدود کردن یعنی چه

مسدود کردن

bar
barricade
bloc
block
calk
calker
choke
clog
close
foreclose
jam
mure
obstruct
obturate
occlude
portcullis
preclude
scotch
shut off
stopple

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها