معنی و ترجمه کلمه مسطوره به انگلیسی مسطوره یعنی چه

مسطوره

sample
scantling
specimen

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها