معنی و ترجمه کلمه مسلح به انگلیسی مسلح یعنی چه

مسلح

armed


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها