معنی و ترجمه کلمه مسلسل خود کار 20 تا 40 میلیمترى به انگلیسی مسلسل خود کار 20 تا 40 میلیمترى یعنی چه

مسلسل خود کار 20 تا 40 میلیمترى

pom pom

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها