معنی و ترجمه کلمه مسلط به انگلیسی مسلط یعنی چه

مسلط

dominant
predominant
preponderant
regnant

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها