معنی و ترجمه کلمه مسلول به انگلیسی مسلول یعنی چه

مسلول

tubercular
tuberculous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها