معنی و ترجمه کلمه مسمومیت خون به انگلیسی مسمومیت خون یعنی چه

مسمومیت خون

blood poisoning

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها