معنی و ترجمه کلمه مسیر دوران به انگلیسی مسیر دوران یعنی چه

مسیر دوران

orbit

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها