معنی و ترجمه کلمه مشارکتى به انگلیسی مشارکتى یعنی چه

مشارکتى

participatory

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها