معنی و ترجمه کلمه مشارکت به انگلیسی مشارکت یعنی چه

مشارکت

communion
incorporative
parcenary
participation
partnership

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها