معنی و ترجمه کلمه مشاهده به انگلیسی مشاهده یعنی چه

مشاهده

animadversion
observation
ovservation
seeing

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها