معنی و ترجمه کلمه مشبک به انگلیسی مشبک یعنی چه

مشبک

cancellate
cribriform
latticed
meshy
reticular
reticulate
retiform

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها