معنی و ترجمه کلمه مشتبه سازنده به انگلیسی مشتبه سازنده یعنی چه

مشتبه سازنده

illusive
illusory

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها