معنی و ترجمه کلمه مشترک بین دو جنس به انگلیسی مشترک بین دو جنس یعنی چه

مشترک بین دو جنس

epicene

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها