معنی و ترجمه کلمه مشترک به انگلیسی مشترک یعنی چه

مشترک

common
joint
meant
subscriber

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها