معنی و ترجمه کلمه مشتقات اسید باربیتوریک که به عنوان داروى مسکن و خواب آور تجویز مى شود به انگلیسی مشتقات اسید باربیتوریک که به عنوان داروى مسکن و خواب آور تجویز مى شود یعنی چه

مشتقات اسید باربیتوریک که به عنوان داروى مسکن و خواب آور تجویز مى شود

barbiturate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها