معنی و ترجمه کلمه مشتق از غده یا ترشح غدد فوق کلیه به انگلیسی مشتق از غده یا ترشح غدد فوق کلیه یعنی چه

مشتق از غده یا ترشح غدد فوق کلیه

adrenal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها