معنی و ترجمه کلمه مشتق و تابع اولیه به انگلیسی مشتق و تابع اولیه یعنی چه

مشتق و تابع اولیه

analysis
analyzation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها