معنی و ترجمه کلمه مشتق گرفتن به انگلیسی مشتق گرفتن یعنی چه

مشتق گرفتن

differentiate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها