معنی و ترجمه کلمه مشرب به انگلیسی مشرب یعنی چه

مشرب

disposition
grain
habit
humor
humour
mood

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها