معنی و ترجمه کلمه مشرف بودن به انگلیسی مشرف بودن یعنی چه

مشرف بودن

bound
imminence
imminency
impend
overhang

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها