معنی و ترجمه کلمه مشروبات مخلوط با شیر و قند به انگلیسی مشروبات مخلوط با شیر و قند یعنی چه

مشروبات مخلوط با شیر و قند

milk punch

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها